Daltonlicentie Woldendorp met 5 jaar verlengd!

23 maart 2023

Deze week kwamen zes leden van de Nederlandse Dalton Vereniging op bezoek bij onze vestiging Woldendorp. De commissie komt eens in de vijf jaar langs om te kijken naar de huidige stand van zaken van het daltononderwijs op de school.

Na het bezoeken van verschillende lessen en het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders, personeel, de schoolleiding en het bestuur, was de visitatiecommissie unaniem: vestiging Woldendorp is een daltonschool in hart en nieren! Ze waren erg te spreken over het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van het daltononderwijs, dus de vijfjarige verlenging is een feit!