Regelingen

Regelingen

Het Dollard College vindt het belangrijk dat iedereen mee praat over verschillende onderwerpen. Daarom hebben we een leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad. Verder hebben we verschillende regelingen zoals de vakantieregeling en de klachtenregeling.