Werken bij

Werken bij

Het Dollard College beschikt over gekwalificeerde medewerkers, van wie de kwaliteit zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.

Hiermee wordt vooral bedoeld dat het Dollard College een cultuur nastreeft, waarin medewerkers kritisch staan tegenover eigen handelen en dat men erop gericht is om zich te verbeteren. De school wil een lerende school zijn en een organisatie die open communiceert met medewerkers, leerlingen en hun ouders.

Op elke vestiging zijn teams samengesteld die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Deze teams staan aan de basis van het onderwijs. Op deze wijze organiseert het Dollard College verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorg onder docenten voor de leerlingen van de betreffende afdeling. Docenten krijgen op deze manier meerdere jaren te maken met een groep bestaande uit dezelfde leerlingen.