Hommesplein

Afdelingsdirecteuren:
Alexander Zweede (1, 2 vmbo b/k, h, v)
Anka Noorda (mavo), teamleider Gea Speelman
Ans Koster (3,4,5 havo)
teamleider Marijke Inklaar (3,4,5,6 vwo)
Harko Barla (ISK)
Homme Zwiep (bedrijfsvoering)