In de herkansing!

In de herkansing!

Leerlingen van het Dollard College die nog onder de leerplichtwet vallen, kunnen worden opgevangen zodra ze om welke reden dan ook niet kunnen of mogen deelnemen aan het regulier onderwijssysteem. De redenen hiervoor zijn zeer divers.

Het initiatief van het Dollard College heeft twintig jaar geleden gestalte gekregen in het onderwijsproject ‘Wieder’, dialect voor We gaan verder!

Bij Wieder willen we in de eerste plaats voor onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, door middel van eerlijk en oprecht contact. Daarnaast brengen wij de individuele ontwikkelingslijnen van onze jongeren in beeld. Gaandeweg moeten we deze zo goed mogelijk herstellen, dan wel compenseren. Zowel op didactisch, pedagogisch en mentaal gebied ondersteunen we de leerlingen. Naast de leerling zelf brengen we ook zijn/haar omgevingsfactoren in beeld en reiken we daar waar nodig een helpende hand.  Het spreekt voor zich dat we veelvuldig gebruik maken van interne alsook externe expertise. Zodra de leerling beter in zijn/haar vel zit, kan het weer tot ‘leren’ komen.

Ook aan jongeren van het C.S.T. (Centrum voor Scholing en Training) van Reik wordt onderwijs geboden in onze tussenvoorziening. Er is een verregaande samenwerking ontstaan, waarbij er over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.