Tussenvoorziening Wieder

Tussenvoorziening Wieder

Voor leerlingen die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere klassen heeft het Dollard College een aparte opvang geregeld; Wieder. Eventuele plaatsing van leerlingen wordt geregeld door het Begeleiding en Ondersteunings-Team (BOT). telnr. 0597-55 31 90