Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs van het Dollard College vindt plaats op vestiging PrO Winschoten (voorheen Bovenburen PrO). Het praktijkonderwijs is een vijfjarige opleiding en bereidt jou voor op het vinden van een baan.

De oriƫnterende fase
Gedurende de eerste drie leerjaren volgt een leerling vrijwel alle vakken. Het onderwijs richt zich op de belangrijkste theoretische, algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. Naast de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels wordt er lesgegeven in huishoudkunde, textiele werkvormen, verzorging, bakken, groen, bouwtechniek, informatiekunde, metaalbewerking, algemene technieken en sport.

De specialistische fase
Vanaf het derde leerkaar krijgt de leerling naast het brede programma de mogelijkheid om zich te specialiseren. Dit kan door het volgen van cursussen voor diverse specialisaties, zoals lassen, NIL 1 en 2, veiligheidscertificaat, heftruckchauffeur, schoonmaakbranche, medewerker groen en grootkeuken. Alle leerlingen in het vierde en vijfde leerjaar lopen stage bij diverse bedrijven en instellingen. Samenwerking met de entreeopleidingen van het mbo zorgt ervoor dat een deel van de leerlingen van het praktijkonderwijs daar na vijf schooljaren naartoe gaat. Bovenburen heeft een steeds intensievere samenwerking met brancheopleidingen die o.a. naar beroepen in de bouw toe leiden.

Stages
Verder volg je stage bij een bedrijf. De medewerkers van het praktijkonderwijs op vestiging PrO Winschoten hebben goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor voor iedere leerling een passende stageplek wordt gevonden. Op een aantal stageplaatsen werken we met het beproefde mbo-model van Boris. Je loopt dan stage bij een erkend leerbedrijf. Voor de goed uitgevoerde werkprocessen ontvang je van Boris een praktijkverklaring. Het doel van deze samenwerking is om je voor te bereiden op werk.

Schakeltraject PrO-vmbo
Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn er twijfels over praktijkonderwijs en de vmbo basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van het (speciale) basisonderwijs kan je geplaats worden in het schakeltraject PrO-vmbo. Dit is een tweejarig traject dat erop gericht is om jou te laten doorstromen naar het vmbo. Wij bieden jou tijdens dit traject volop ondersteuning en structuur, zodat jouw praktische kennis en vaardigheden daarna goed aansluiten op de vmbo-profielen. Eenmaal op het vmbo krijg je ook extra ondersteuning. Met het schakeltraject PrO-vmbo, heb je uitzicht op een diploma vmbo- basisberoepsgerichte leerweg.