Kunskapsskolan

Kunskapsskolan

Op vestiging Bellingwolde werken we met de methode Kunskapsskolan, Dit is een vorm van gepersonaliseerd onderwijs waar men in Zweden al geruime tijd ervaring mee heeft en waar leerlingen zeer goede resultaten behalen. Met deze vorm van onderwijs gaan we uit van jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Je krijgt les op het niveau dat bij jou past. Je maakt zelf de keuze op welke manier je een doel wilt behalen.

Leerlingen worden uitgedaagd en begeleid tot gemotiveerde en zelfstandige leerlingen die hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat inmiddels in Nederland ook een groep van scholen met Kunskapsskolan van start zijn gegaan. Met deze vorm van onderwijs wordt het klassikaal onderwijs doorbroken. Leerlingen werken op hun eigen niveau maar worden steeds naar een hoger niveau uitgedaagd. Ze maken hierbij o.a. gebruik van digitaal lesmateriaal. Leerlingen krijgen een beloning in tijd als zij op de juiste wijze hun werkzaamheden plannen en uitvoeren. Initiatieven worden beloond door leerlingen meer vrijheden te gunnen. Leerlingen die hun werkzaamheden onvoldoende uitvoeren hebben dit voordeel niet. Zij moeten laten zien dat ook zij daartoe in staat zijn.

Leerlingen worden gecoacht bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Ze hebben dagelijks een startmoment waarbij ze samen met de mentor/coach hun leerproces voor die dag uitstippelen. De schooldag wordt ook weer met een coachmoment afgesloten. De docent bepaalt welke basis noodzakelijk is om door te mogen werken. De leerling wordt op diverse momenten getoetst of ze de leerstof van het basisniveau onder de knie hebben, pas dan gaan ze verder.

Voor meer algemene informatie kijk op www.kunskapsskolan.nl