Isk

Isk

Internationale SchakelKlas (ISK)

ISK staat voor de internationale schakelklas. Als je nog maar kort in Nederland woont en de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, dan is de schakelklas een geschikte opleiding. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar. De meeste leerlingen hebben een (tijdelijk) verblijfsvergunning en stromen door naar vervolgonderwijs in Nederland.

De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. Met deze basis zorgen we er bij de ISK voor dat leerlingen, zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen doorstromen naar het Nederlandstalige onderwijs. We bieden een zo compleet mogelijk vakkenpakket aan met vakken als: sport, muziek, reken/wiskunde enz. Voor meer informatie over de lessen, kun je hier klikken.
 

Andere taal/different language: 

Chromechrome://settings/languages

Edgeedge://settings/languages