‘Er zijn veel manieren om iets te leren. Ik zoek zelf graag iets op internet op.’


Finn Wichertjes, Kunskapsskolan, niveau rood | bellingwedde
Finn Wichertjes

Finn werd gevraagd om te vertellen hoe hij over het nieuwe onderwijssysteem Kunskapsskolan Education (KED) denkt. Hij is dit schooljaar in klas 1 begonnen met KED, op niveau rood (vmbo-kgt).

In een interview vertelt Finn over zijn ervaringen:

Ik vind het fijn om zelf in te kunnen plannen wanneer in de week ik een taak doe.

De docent kijkt dan of ik een doel heb behaald, bijvoorbeeld of ik de levensverschijnselen ken bij biologie. Als ik een doel heb gehaald wordt dat groen gemaakt in het overzicht.

Ik kan ook veel zelf onderzoeken of overleggen met mijn groepje.

Er zijn veel manieren om iets te leren in dit systeem; ik werk zelf graag met internet om iets op te zoeken wat ik wil weten.

Hij werkt op dit moment op niveau rood maar wanneer blijkt dat hij voor een bepaald vak veel meer kan, kan hij in overleg met zijn vakcoach overstappen naar een hoger niveau voor dat bepaalde vak.