Vakantieregeling

Vakantieplanning 2022-2023

Leerlingen krijgen 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen. Het aantal verplichte schooldagen is 189. Op deze dagen kunnen leerlingen wel rapport halen, boeken halen of inleveren.

Schoolvakanties en vrije dagen
Eerste maandag na de zomervakantie            29 augustus 2022
Herfstvakantie                                                 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie                                                   24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie                                            25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag                                                   7 april 2023
Meivakantie                                                     22 april  t/m 7 mei 2023
Vrijdag na Hemelvaart                                     19 mei 2023
Afsluitende week                                             15 t/m 19 juli 2023
Zomervakantie                                                 22 juli t/m 3 september 2023

Feestdagen 2022/2023
Tweede Paasdag                                               10 april 2023
Koningsdag                                                       27 april 2023 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart                                                       18 mei 2023
Tweede Pinksterdag                                          29 mei 2023

_______________________________________________________________________________________

Vakantieplanning 2023-2024

Vakantiedagen
Herfstvakantie                 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie                   25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie            19 februari t/m 23 februari 2024
Meivakantie                      29 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie                 22 juli t/m 30 augustus 2024

Feestdagen
Tweede Paasdag             1 april 2024
Hemelvaartsdag              9 mei 2024
Tweede Pinksterdag       20 mei 2024

Onderwijsvrije dagen personeel en leerlingen
Goede Vrijdag                                                                         29 maart 2024
Tweede week meivakantie (incl. dag na Hemelvaartsdag)      6, 7, 8 en 10 mei (9 mei is Hemelvaartsdag)

Onderwijs(rooster)vrije dagen leerlingen
Eerste dag na de zomervakantie                                    4 september 2023
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie                                 26 februari 2024
Vier dagen voorafgaand aan de zomervakantie            16 t/m 20 juli 2024
Studiedag Trivium                                                         12 oktober 2023