Stichting Scholengroep Trivium

Stichting Scholengroep Trivium

De afgelopen jaren hebben het Dollard College en Ubbo Emmius gewerkt aan de totstandkoming van een bestuurlijke fusie. Sinds 1 januari 2022 is deze fusie realiteit; de stichtingen gaan bestuurlijk verder onder de naam Stichting Scholengroep Trivium. Ubbo Emmius en het Dollard College houden hun huidige namen, maar maken voortaan deel uit van één rechtspersoon. De leerlingen zitten dus nog gewoon bij het Dollard College of Ubbo Emmius op school en niet bij Stichting Scholengroep Trivium.