Directie

Regiodirectie
Mevrouw Ina Lagro
De heer Lourens Veenstra

Vestiging Bellingwolde
Afdelingsdirecteur: mevrouw Dineke Staalstra

Vestiging Bovenburen
Afdelingsdirecteur: mevrouw Dineke Staalstra

Vestiging Campus Winschoten
Afdelingsdirecteur: mevrouw Anka Noorda

Vestiging Hommesplein
Afdelingsdirectie:
Mevrouw Ans Koster (3, 4, 5, 6 vwo)
De heer Harko Barla (ISK & 2BK)
De heer Homme Zwiep (bedrijfsvoering)
Teamleider:
Mevrouw Gea Speelman (1HV & 2MHV)

Vestiging Pekela
Afdelingsdirecteur: de heer Harko Barla

Vestiging Woldendorp
Afdelingsdirecteur: de heer Siemon van der Wal