Intentieverklaring tot fusie Dollard College / Ubbo Emmius getekend
19 februari 2021

Intentieverklaring tot fusie Dollard College / Ubbo Emmius getekend

​​Woensdag 17 februari is de intentieverklaring tot fusie van het Dollard College en Ubbo Emmius getekend. De ondertekening was live te volgen voor de medewerkers van Dollard College en Ubbo Emmius, voor de medezeggenschappen en anderen die hierbij betrokken zijn.

De intentieverklaring onderschrijft dat per 1 januari 2022 beide stichtingen onder één bestuur verder gaan. De aanleiding voor dit alles ligt met name in de krimp van het aantal leerlingen in Oost-Groningen. Beide besturen zagen in, dat zonder een samenwerking in de toekomst niet voor alle doelgroepen het onderwijs kan worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot de intentie om te fuseren. Daarmee is voor de komende jaren een stabiele basis gelegd om samen met elkaar verder te bouwen aan goed en thuis nabij onderwijs. 

Ook na 1 januari 2022 gaat deze ontwikkeling door. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de beweging die wij met Onderwijsgroep Noord en de stichtingen naar de toekomst willen maken.

Het is de bedoeling dat de nieuwe stichting zich naast de andere stichtingen van het huidige Onderwijsgroep Noord blijvend slagvaardig in de regio's kunnen manifesteren. Daarbij hoort de beweging naar autonome stichtingen die daarna, uiterlijk 1 januari 2024, gestalte krijgt. 

Het Dollard College en Ubbo Emmius zullen als scholengemeenschappen hun eigen naam behouden en daardoor herkenbaar blijven in hun omgeving. De enige uitzondering is Winschoten. Daar zal de vestiging van Ubbo Emmius samengaan met het Dollard College. Daarvoor is bewust gekozen om in deze stad een optimaal aanbod van opleidingen ook in de toekomst te garanderen. Op dit moment wordt daar al op diverse vlakken samengewerkt en komen medewerkers over en weer bij elkaar over de vloer. 


Reageren