Impuls voor techniekonderwijs in Noord-Groningen
14 januari 2020

Impuls voor techniekonderwijs in Noord-Groningen

​​De aanvraag voor de subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ door een collectief van Het Hogeland College, Terra Winsum, het Dollard College Woldendorp, Theda Mansholt College en Rutger Kopland School is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat er een bedrag van twee miljoen euro in vier jaar vrij komt om techniekonderwijs in de regio te versterken. ‘De roep om meer technische medewerkers is groot, met deze gelden kunnen we de aantrekkelijkheid van de techniek beter naar voren brengen, voor leerlingen in het vmbo, het praktijkonderwijs en in het basisonderwijs’ aldus John Wierenga, één van de schoolbestuurders.

Grote kansen in de regio
De bedrijven in de regio zijn een belangrijke schakel voor de economie en leefbaarheid in Noord-Nederland. Hier ligt een grote kans om leerlingen te behouden voor de regio wanneer ze klaar zijn met school; onderwijs dat aansluit bij de regionale vraagstukken zal maken dat ze een baan kunnen vinden in de regio.

John Wierenga: "Er is een grote potentie in de regio. Door de Eemshaven en de industrie in Delfzijl, is er een grote vraag naar technisch opgeleide leerlingen. Toch kiest maar een klein percentage voor een technische opleiding. Daar willen we verandering in brengen."

Samenwerking
De vier schoolbesturen in de regio Groningen Noord hebben met een gezamenlijke aanpak en de toegewezen middelen de mogelijkheid om het aanbod van techniekonderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dat gaan ze doen door de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en leerlingen op jonge leeftijd al te enthousiasmeren voor techniek. In het plan is de samenwerking met bedrijven uit de regio, SBE, maar ook met alle branche organisaties in de techniek meegenomen. Een voorbeeld is dat bedrijven waar leerlingen om veiligheidsredenen niet naar binnen mogen, zich kunnen presenteren aan leerlingen door gebruik te maken van de VR-bril.

Interview op Rodio Noord. Je kunt het fragment terugluisteren via: https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20051/Edwin-op-Noord/aflevering/29576
Vanaf 22.00 minuten.
 

Reageren