Dollard College ontvangt predicaat Erkend Junior tto-school
hommesplein | 22 januari 2020

Dollard College ontvangt predicaat Erkend Junior tto-school

​​Het Dollard College, Hommesplein in Winschoten heeft mooi nieuws! De school voor vwo, tto en havo heeft het predicaat Erkend Junior tto-school ontvangen. (tto is tweetalig onderwijs) en is hier bijzonder trots op.

Vestiging Hommesplein in Winschoten geeft al een aantal jaren tweetalig onderwijs aan vwo-leerlingen. Het team heeft veel bereikt in de afgelopen vier jaren.

De visitatiecommissie prijst het hoge niveau Engels van de leerlingen. Dit hebben ze kunnen horen in de lessen, maar ook kunnen aflezen op de Cambridge-certificaten. Leerlingen halen na drie jaar tto-onderwijs het niveau B2 en zelfs C1. Ook is de visitatiecommissie onder de indruk van de verschillende didactische werkvormen die de docenten in de lessen hanteren. Deze werkvormen stimuleren de leerlingen om talige output te produceren. Ook bevorderen de docenten de Engelstalige interactie tussen leerlingen onderling.

Maar vooral is de commissie trots op de internationale samenwerkingsprojecten: reis naar Denemarken en de uitwisseling met een school in Spanje.
 

Reageren