ANBI status

ANBI status

Met ingang van 1-1-2016 heeft Dollard College een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan het Dollard College te doneren!

Het Dollard College voldoet aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:                Dollard College

RSIN/ fiscaal nummer:                  8110.62.041

Postadres van de instelling:       Hereweg 101, 9721 AA Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Er is een Toekomstplan en vanuit het Toekomstplan is het Schoolplan geschreven. Met dit schoolplan wil het Dollard College voor de komende jaren de hoofdlijnen van het beleid weergeven.

Namen en functies van de bestuurders:  Het Dollard College heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

Beloningsbeleid: De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (VO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Het Dollard College stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2019.

Financiƫle verantwoording: Het Dollard College stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording aflegt. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2019.