Digitale leeromgeving

Veel theorie- en praktijklessen worden digitaal ondersteund. Alle lokalen zijn in bezit van PC's en hebben een digibord.
Ouders en leerlingen kunnen inloggen op de portal van het Dollard College voor informatie.