Samenwerking Dollard College / Ubbo Emmius

Het Dollard College en Ubbo Emmius gaan met ingang van 1 augustus 2020 samen het voortgezet onderwijs in Winschoten verzorgen. Dit heeft gevolgen voor onze toekomstige leerlingen en ouders/verzorgers.