Ouderraad

‘Ouderbetrokkenheid maakt een betere onderwijskwaliteit.’

 

De leden van de ouderraad helpen bij en denken mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De ouderraad heeft geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie. De ouderraad krijgt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft in de schoolorganisatie en kan zij dit uitdragen naar de ouders. 

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar met de schoolleiding. Zaken die onder andere aan de orde komen zijn:

Thema-avond

Jaarlijks organiseert de ouderraad, samen met de school, ook een thema-avond over een onderwerp dat relevant is voor alle ouders en verzorgers. Een thema-avond wordt geleid door een spreker van buiten de school of door een deskundige van de school zelf.kwaliteit van toetsen tot meer abstracte zaken als de toekomstplannen van 

Thema’s van de afgelopen jaren: puberbrein, zin en onzin van het stellen van diagnoses, pubers en verleidingen, voorlichting C.O.C. over homoseksualiteit en transgender.

Ook kan er een avond in het teken staan over welke vraagstukken er spelen in het onderwijs in het algemeen en kunt u daar als ouders over mee praten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als:

Vrijwillige ouderbijdrage

Aan u als ouder wordt elk jaar een  financiële bijdrage gevraagd voor de ouderraad. Met deze bijdrage bekostigt de ouderraad extra activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. U kunt hierbij denken aan een gastspreker bij de thema avonden, ondersteuning bijzondere projecten, een attentie voor de diplomering en voor langdurig zieke leerlingen.

Deelnemen 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het belangrijk vinden actief betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school. Omdat er ieder jaar leerlingen uitstromen is er ieder jaar weer ruimte voor nieuwe instroom van ouders in de ouderraad.

Heeft u vragen of suggesties, wilt u een actieve bijdrage leveren, of misschien loopt u ergens tegenaan op het Dollard College? Heeft u een idee voor een activiteit die bijdraagt aan het contact tussen ouders en school? De ouderraad hoort graag van u!

Wat levert het u op door deel te nemen aan de ouderraad?

Wilt u (eerst een keer) kennismaken met de ouderraad? Laat het ons weten via de mail en we nodigen u uit; ouderraad.hplstk@dollardcollege.nl.