Lestijden

Jouw lesdag is van 8.20 tot 14:55 uur. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte/afwezigheid van een docent of door activiteiten. We verzoeken jou en jouw ouders/verzorgers hier rekening mee te houden en afspraken (voor bijvoorbeeld muzieklessen, sporttrainingen en bijbaantjes) na 15.30 uur te maken. Dit voorkomt problemen bij een roosterwijziging.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag
1e lesuur:    08.20 uur - 09.10 uur
2e lesuur:    09.10 uur - 10.00 uur
pauze:         10.00 uur - 10.20 uur
3e lesuur:    10.20 uur - 11.10 uur
4e lesuur:    11.10 uur - 12.00 uur
pauze:         12.00 uur - 12.25 uur
5e lesuur:    12.25 uur - 13.15 uur
6e lesuur:    13.15 uur - 14.05 uur
7e lesuur:    14.05 uur - 14:55 uur