Introductie

Kom jij bij ons op school? Dan kom je op dinsdagmiddag 11 juli bij ons om kennis te maken met je mentor, klasgenoten en de school. Het vervolg van de introductie vindt plaats tijdens de eerste schoolweek. In deze week krijg je spelletjes, mentorlessen en verschillende  activiteiten aangeboden om elkaar beter te leren kennen. .

In deze eerste week na de zomervakantie volgen alles klassen een introductie-programma.

Leerjaar 2 volgt eenzelfde soort programma als leerjaar 1 en sluit af met de jaarlijkse vossenjacht door het centrum van Winschoten.

Leerjaar 3 en 4  krijgen op dinsdag een passend introductie programma aangeboden, daarna beginnen voor hun de lessen in deze week volgens een aangepast rooster.