Introductie

Kom jij bij ons op school?
Dan kom je op dinsdagmiddag 23 juni om 13:30 uur bij ons, om kennis te maken met je mentor, klasgenoten en de school.
Het vervolg van de introductie vindt plaats tijdens de eerste schoolweek (17-21 augustus).
In deze week krijg je spelletjes, mentorlessen en verschillende  activiteiten aangeboden om elkaar beter te leren kennen. .

In deze eerste week na de zomervakantie volgen alles klassen een introductie-programma.

Leerjaar 2 volgt eenzelfde soort programma als leerjaar 1 en sluit af met de jaarlijkse vossenjacht door het centrum van Winschoten.

Leerjaar 3 en 4  krijgen op dinsdag een passend introductie programma aangeboden, daarna beginnen voor hun de lessen in deze week volgens een aangepast rooster.