Onderwijs

Op Campus Winschoten worden alle beroepsgerichte vmbo-opleidingen van af het tweede leerjaar gegeven. Dat is de gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) of basisberoepsgerichte leerweg (bb).  Deze zijnondergebracht in sectoren. We onderscheiden er vijf: