Leerjaar 2

Na het tweede leerjaar
Volg jij het vmbo bb of kb? Dan ga je na het tweede leerjaar naar Campus Winschoten. In het tweede leerjaar komen docenten van Campus Winschoten naar jouw school om jou en je ouders te vertellen wat je allemaal kunt doen op deze school. Op Campus Winschoten worden alle beroepsgerichte vmbo-opleidingen gegeven zoals de gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) of basisberoepsgerichte leerweg (bb). Je kunt dan kiezen
voor de richting zakelijk werken, werken met dieren, in het groen, in de techniek, horeca, het toerisme of werken in zorg en welzijn.