Dalton

Dalton

Op vestiging Woldendorp wordt volgens de daltonwerkwijze gewerkt.
Met daltononderwijs is er meer aandacht voor samenwerken, hoe je keuzes maakt en hoe je moet plannen. Je leert verantwoordelijk te zijn voor je leerproces. 

Bij daltononderwijs werken we volgens vijf kernwaarden:

In onze lessen werken we vanuit deze kernwaarden. Naast de gewone vaklessen hebben we ook daltonuren, waarin je aan je schoolopdrachten kunt werken en waarin je kunt kieze uit verschillende opdrachten. We werken ook met studiewijzer, waarin staat wat je voor de vakken moet leren en welke opdrachten je moet maken.

Lees hier meer over vestiging Woldendorp.

Dalton