Vakantieregeling

Hieronder vindt u een overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021

Schoolvakanties
Herfstvakantie:          12-10-2020 -  16-10-2020
Kerstvakantie:            21-12-2020 -  03-01-2021
Voorjaarsvakantie:    22-02-2021 -  26-02-2021
Meivakantie:              03-05-2021 -  07-05-2021
Zomervakantie:         12-07-2021 - ​ 20-08-2021 

Onderwijsvrije dagen voor leerlingen, 2020/2021
Leerlingen krijgen 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen. Het aantal verplichte schooldagen is 189 (en in korte jaren 184). Op deze dagen kunnen leerlingen wel rapport halen, boeken halen of inleveren.

Twee Dollardstudiedagen: 22-9-2020 en 03-03-2021 
Goede vrijdag: 02-04-2021 
Extra dagen meivakantie: 26-04-2021 - 30-04-2021
Vrijdag na hemelvaart: 14-05-2021 
Afsluitende week: 06-07-2021 - 09-07-2021

2020-2021 is een normaal schooljaar. Het aantal verplichte schooldagen is 189