Organisatie

Organisatie

Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen. We hebben vestigingen in Bellingwedde, Pekela, Woldendorp en Winschoten. Bij ons kun je vwo (gymnasium, atheneum), vwo tto, havo, zesjarige havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs of isk volgen. Het Dollard College maakt samen met rsg de Borgen en Terra deel uit van Onderwijsgroep Noord.

Jaarverslag

Meer informatie over het Dollard College als organisatie is te vinden in het jaarverslag van 2019. In dit verslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We vertellen over onze resultaten en bijzondere gebeurtenissen.

Strategisch beleidsplan

In het strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin het Dollard College zich de komende jaren wil ontwikkelen. Welke rol willen wij spelen in het leven van mensen en hoe ver willen en kunnen wij daarin gaan? Dit plan is richtinggevend. Het schrijft dus niet precies voor wat er wel en niet moet gebeuren, maar het geeft aan welke kant de ontwikkeling in grote lijnen op gaat. Wij geven onze medewerkers op de vestigingen de mogelijkheid en de ruimte om invulling te geven aan de koers van de komende vier jaar. Dit vraagt van ons allen een open houding en de bereidheid om ook waar te maken waar we voor staan en waarin we geloven. Het vraagt een organisatie die in goede conditie is en zich bewust is van haar bestaansrecht. Waarin iedereen ertoe doet, betekenis heeft en zich dat ook realiseert. Meer weten, download hier ons Strategisch beleidsplan.