wat ga je doen

Opleiding

Heb je al een schooladvies van je basisschool? Op de vestiging Woldendorp kun je terecht voor de onderbouw (eerste twee leerjaren) van:

• vwo (eerste twee jaren)
• zes jarige havo (eerst de mavo)
• havo (eerste twee jaren)
• mavo (volledig)
• vmbo (eerste twee jaren)
kaderberoepsgerichte (kb)
basisberoepsgerichte leerweg (bb)
basisberoepsgerichte leerweg (bb) / lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

Ga je daarna de theoretische leerweg in het vmbo volgen of de beroepsgerichte leerweg Zorg & Welzijn, dan kun je de opleiding bij onze vestiging afmaken. Ook kun je bij ons een zogenaamd intersectoraal programma volgen: Dienstverlening & Commercie. Havo- en vwo-leerlingen gaan vanaf de derde naar de vestiging Hommesplein in Winschoten.

Vwo
Het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bestaat uit twee opleidingen. Dit zijn het atheneum en gymnasium. Beide opleidingen duren zes jaar en bereiden jou voor op een opleiding aan de universiteit of het hbo. De eerste twee jaren van het vwo volg je in Woldendorp, daarna ga je naar de vestiging Hommesplein in Winschoten om de opleiding af te maken.

Havo
De havo-opleiding, het hoger algemeen voortgezet onderwijs, duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kun je naar het hbo. Doorstromen naar klas 5 van het atheneum is ook mogelijk. De eerste twee leerjaren van de havo kun je in Woldendorp volgen, daarna ga je naar de vestiging Hommesplein-Stikkerlaan.

Zesjarige havo
Als je de zesjarige havo volgt krijg je twee diploma's; een mavo- en een havo-diploma. Tijdens de mavo volg je al vakken op havo-niveau. Na het behalen van je mavo-diploma op de vestiging woldendorp ga je naar klas 4 van de havo op de vestiging Hommesplein-Stikkerlaan.

Mavo
De mavo duurt vier jaren. Met het diploma kun je naar alle vormen van het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en de vierde klas van het havo. De eerste twee jaren zijn algemeen. In het derde jaar wordt de lesstof van de vakken uitgebreid. Je kiest dan ook voor een sector: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn of Groen. In het derde jaar ga je ook samen met de decaan kijken naar wat voor beroep en opleiding bij je past. Je leert zelf keuzes maken, dat vinden we heel belangrijk. Als je in het vierde jaar komt volg je lessen in die vakken waar je later eindexamen in gaat doen. Maar zover is het nog lang niet.

Dienstverlening & Commercie
Deze opleiding is voor jou bedoeld als je nog geen keuze wilt of kunt maken binnen de vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Groen. Woldendorp biedt het intersectorale programma Dienstverlening & Commercie. Dit is een voorbereiding op het mbo, met aansluiting op: zakelijke dienstverlening, handel en commercie, zorg en maatschappelijke dienstverlening, voedsel en leefomgeving, gastvrijheidindustrie en evenementen en communicatie, informatie en media.

Leerwegondersteuning
Het leerwegondersteunend onderwijs in de onderbouw is bedoeld voor als je extra hulp nodig hebt bij het leren. Je werkt in kleine groepjes, je krijgt veel individuele begeleiding en je kunt in je eigen tempo werken. Daarnaast ga je meer bezig met de beroepsgerichte vakken. Het is ook mogelijk om een of meer vakken uit de onderbouw te laten vallen. Om leerwegondersteuning te krijgen, moet je wel eerst een toelatingsonderzoek doen.


 

Meer informatie kun je hier downloaden.