handige info

Op deze pagina vind je wat handige informatie over lestijden en vakanties, maar ook hoe het bij ons werkt met kluisjes, de boeken en mediatheek.

Je lestijden
Jouw lesdag begint om 08.40 en duurt in principe tot 14.40 uur.
Hier zie je de verdeling in lesuren.

1e uur 08.40 - 09.30 uur
2e uur 09.30 - 10.15 uur
3e uur 10.15 - 11.00 uur
pauze 11.00 - 11.15 uur
4e uur 11.15 - 12.00 uur
5e uur 12.00 - 12.45 uur
pauze 12.45 - 13.10 uur
6e uur 13.10 - 13.55 uur
7e uur 13.55 - 14.40 uur

Onderwijstijd
In de eerste twee leerjaren, krijg je van ons 1000 uren les per jaar. Dat klinkt erg veel. Maar naast de ‘gewone’ lessen, zijn er natuurlijk ook schoolkampen, werkweken, stages, sportdagen en excursies. Dit valt ook allemaal onder de 1000 uren. We proberen de lessen altijd door te laten gaan, ook als een docent ziek is. We zoeken daarom zoveel mogelijk voor vervanging.

Vakantieregeling Dollard College 2016-2017
De vakantieregeling 2016-2017 is te vinden op de portal.

Jouw kluisje
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar wij adviseren om het wel te doen. De jaarlijkse huur bedraagt € 10,-- en daarnaast wordt eenmalige borg gevraagd van € 5,--.


Mediatheek
Op school kun je gebruik maken van onze mediatheek. Je kunt kosteloos boeken lenen van de mediatheek. Er zijn jeugdboeken en informatieve boeken, maar je kunt ook boeken lenen die je in het derde jaar op je lijst kunt zetten. Naast Nederlandse boeken, zijn er ook Engelse, Duitse en Franse boeken.

ICT
Wij vinden dat goede computers en internet onmisbaar zijn om jouw goed onderwijs te kunnen bieden. Op de vestiging Woldendorp hebben alle computers internetaansluiting. Ook zijn er veel laptops waarmee je bijvoorbeeld in de daltonuren gemakkelijk een eigen werkplek opzoekt.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken enwerkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboekenworden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaarweer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt,moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaarniet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van deboeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang vanhet schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en de ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.

Portal
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle informatieen informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster(wijzigingen) en cijferoverzichten hierop vinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk bijvoorbeeld aan berichten over ouderavonden, examinering, foto’s van schoolreizen, maar ook wie de schoolarts is en hoe je die kunt bereiken.