-- Woldendorp --

Op de vestiging Woldendorp kun je de mavo en de zesjarige havo (leerjaar 1 t/m 4) volgen en de onderbouw van het vwo, havo en vmbo (bb en kb). Daarna maak je een keuze voor een vervolgopleiding. Als je kiest voor vwo en het havo vervolg je de opleiding op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan. Voor het vervolg van de zesjarige havo ga je na de mavo ook naar deze vestiging. Als je voor de opleiding bb en kb doorgaat met de leerweg zorg & welzijn of het intersectoraal programma dienstverlening & commercie dan kun je de opleiding bij onze vestigting afmaken. de andere leerwegen volg je op Campus Winschoten. Zie http://www.campusws.nl

Kiezen voor onze vestiging, betekent ook kiezen voor het daltononderwijs. Je kunt hieronder lezen wat we daarmee bedoelen

Direct contact:
Burg. Garreltsweg 35
9946 PM Woldendorp
(0596) 58 33 80
woldendorp@dollardcollege.nl

-- Veilig reizen --

Je lesrooster heeft dezelfde begin- en eindtijden, er is geen lesuitval. Onze leerlingen komen samen met de fiets of de bus naar school. Met het project Veilig Verkeer Nederland willen we de verkeersveiligheid van huis naar school en vice versa verbeteren.

-- Kwaliteit van de school --

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor de vestiging Woldendorp van het Dollard College. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school is hier te vinden.