handige info

Op deze pagina vind je wat handige informatie over lestijden en vakanties, maar ook hoe het bij ons werkt met kluisjes, de boeken en mediatheek.

Je lestijden
Jouw lesdag begint om 08.20 en duurt in principe tot 15.55 uur. Er zijn verschillende pauzetijden, dat is afhankelijk van het leerjaar waarin je zit. Hierdoor is het in de kantine rustig en heb je altijd plek.

Onderwijstijd
In de eerste twee leerjaren, krijg je van ons 1000 uren les per jaar. Dat klinkt erg veel. Maar naast de ‘gewone’ lessen, zijn er natuurlijk ook schoolkampen, werkweken, stages, sportdagen en excursies. Dit valt ook allemaal onder de 1000 uren. We proberen de lessen altijd door te laten gaan, ook als een docent ziek is. We zorgen daarom zoveel mogelijk voor vervanging.

Vakantieregeling Dollard College 2016-2017
De vakantieregeling 2016-2017 is te vinden op de portal.

Kluisjes
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar geadviseerd wordt om wel een kluisje te huren.

Mediatheek
Op school kun je gebruik maken van onze mediatheek. Je kunt kosteloos boeken lenen van de mediatheek. Er zijn jeugdboeken en informatieve boeken, maar je kunt ook boeken lenen die je in het derde jaar op je lijst kunt zetten. Naast Nederlandse boeken, zijn er ook Engelse, Duitse en Franse boeken.

ICT
Tijdens de lessen zul je op verschillende manieren met ICT te maken krijgen. Bijna alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord dat je misschien al kent van je basisschool. Op een van de computers in het computerlokaal (of mediatheek) of op een laptop uit één van de laptopkarren, kun je gebruik maken van de mogelijkheden van het internet. Kun je al uit de voeten met computerprogramma’s als MS Word, Excel of Powerpoint, dan is dat mooi meegenomen. Heb je daar nog moeite mee, dan kun je ondersteuning krijgen van één van onze docenten in een keuze-uur, een inloopuur of via de digitale leeromgeving. Elke leerling zal met dit soort pakketten moeten leren werken.

Portal
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle informatie en informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster(wijzigingen) en cijferoverzichten hierop vinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk bijvoorbeeld aan berichten over ouderavonden, examinering, foto’s van schoolreizen, maar ook wie de schoolarts is en hoe je die kunt bereiken.

Itslearning
De portal is ook de toegang voor Itslearning. Dat is onze digitale leeromgeving. Allerlei lessen en opdrachten en ander studiemateriaal zoals filmpjes kun je op school en thuis via het internet in Itslearning terugvinden. Samen met andere leerlingen werken aan opdrachten is in Brainbox ook mogelijk. Sommige klassen gebruiken Itslearning als digitaal klassenboek, waarin je bijvoorbeeld al je huiswerk en studiewijzers terug kunt vinden. Op deze manier leer je zelfstandig opdrachten uit te voeren en een goed gebruik te maken van allerlei digitale informatiediensten.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken en sommige werkboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt,moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.