handige info

Op deze pagina vind je wat handige informatie over lestijden en vakanties, maar ook hoe het bij ons werkt met kluisjes, de boeken en mediatheek.

Je lesrooster
Jouw lesdag begint om 08.30 en duurt mogelijk tot 15.45 uur.

Onderwijstijd
In de eerste twee leerjaren, krijg je van ons 1000 uren les per jaar. Dat klinkt erg veel. Maar naast de ‘gewone’ lessen, zijn er natuurlijk ook schoolkampen, werkweken, stages, sportdagen en excursies. Dit valt ook allemaal onder de 1000 uren. We proberen de lessen altijd door te laten gaan, ook als een docent ziek is. We zoeken daarom zoveel mogelijk voor vervanging.

Vakanties 2012-2013
Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober 2012
Kerstvakantie: 22 december 2012 t/m 6 januari 2013
Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2013
Paasvakantie: 29 maart t/m 3 april 2013
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2013
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2013
Zomervakantie: 6 juli t/m 25 augustus 2013

Jouw kluisje
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar wij adviseren om het wel te doen. De jaarlijkse huur bedraagt € 10,-- en daarnaast wordt eenmalige borg gevraagd van € 5,--.


Mediatheek
Op school kun je gebruik maken van onze mediatheek. Je kunt kosteloos boeken lenen van de mediatheek. Er zijn jeugdboeken en informatieve boeken, maar je kunt ook boeken lenen die je in het derde jaar op je lijst kunt zetten. Naast Nederlandse boeken, zijn er ook Engelse, Duitse en Franse boeken.

Portal
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle informatieen informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster en cijferoverzichten hieropvinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk aan bijvoorbeeld berichten overouderavonden, examinering, foto’s van schoolreizen, maar ook wie schoolarts is en hoeje die kunt bereiken.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouder(s)/ verzorger(s) verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.