welke vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. Op het bord zie je de vakken en leergebieden (combinaties van vakken) die je kunt krijgen. In de onderbouw kijken de leraren altijd goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde en economie krijg je pas in de tweede. Bij veel vakken moet je ‘echt leren’. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Maar vaak moet je ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop.

Hier vertellen we in het kort iets over de verschillende vakken.

Nederlands
Lezen, schrijven, spreken, luisteren. Je hebt de Nederlandse taal dagelijks nodig. Het is dus een belangrijk hulpmiddel om jezelf te redden in de samenleving. Jouw Nederlands wordt op het Dollard College naar een hoger niveau gebracht.

Engels
Engels is een “vreemde” taal die je op het Dollard College krijgt. Op de televisie, radio en bij computerspellen hoor je elke dag Engels. Op onze school wordt de aanwezige basiskennis tijdens de lessen Engels verder uitgebreid. Naast de lesmethode, lees je Engelse teksten op het internet, lees je veel boeken en is er veel aandacht voor spreken, schrijven en luisteren. Engels is een wereldtaal en wordt in de klas dichterbij gebracht. English is great fun!

Wiskunde
Wiskunde is niet (helemaal) te vergelijken met het rekenen op de basisschool. Je krijgt te maken met veel verschillende onderwerpen zoals ruimtefiguren, assenstelsels, hoeken meten en bereken en nog veel meer! Veel van deze onderwerpen komen terug bij andere vakken op onze school. Ook wordt veel aandacht besteed aan ICT. Zowel thuis als op school kun je werken aan digitale opdrachten.

Natuur en Gezondheid
Bij dit vak komen allerlei thema's aan de orde die te maken hebben met natuur en gezondheid, bijvoorbeeld planten, organen en cellen, het uiterlijk, stevigheid en beweging, afval en milieu. Je krijgt eerst uitleg over het thema, waarna je zelfstandig gaat werken in jouw werkboek. Tijdens een blokuur per week krijg je vooral praktische opdrachten zoals: koken, huidverzorging, huishoudelijke taken, creatieve opdrachten, werken met microscopen enz.

Biologie
In de biologie gaat het over alles wat leeft. Van één enkele cel tot een compleet levend wezen. Je zult allerlei dingen ontdekken over planten en dieren in onze leefomgeving. En niet te vergeten het menselijk lichaam natuurlijk.

Verzorging
Bij het vak verzorging komen de volgende onderwerpen aan bod: je uiterlijk, thuis in je huis, voeding, genieten, je gezondheid en relaties & seksualiteit. Je werkt soms in een werkboek, maar ook in een mapje. In dit mapje zitten verschillende opdrachten, bijvoorbeeld invuloefeningen, puzzels, woordzoekers en knip- en plakopdrachten. Het vak wordt in blokuren gegeven. Dan is er tijd om allerlei leuke, praktische opdrachten te doen zoals koken, gezicht reinigen, tandenpoetsen en schoonmaakwerkzaamheden.

Natuur en Techniek
Dit vak is een combinatie van de vakken natuurkunde en techniek. Je krijgt opdrachten waar zowel natuurkunde als techniek in verwerkt is.
 
Natuur- en scheikunde
Natuur/scheikunde houdt zich bezig met stoffen en natuurverschijnselen. Je doet veel proeven en je moet veel oefenen. Er wordt veel gebruik gemaakt van huis-, tuin-, en keukenmiddelen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw belevingswereld. Het vak wordt aangeboden vanaf klas twee. In het derde jaar krijgen alle leerlingen het vak nask2 en kan er een keuze gemaakt worden voor nask1.

Techniek
Bij techniek leer je werken met verschillende materialen en gereedschappen en met de kennis die je hiermee opdoet ga je verschillende werkstukken maken. Ook worden er technische tekeningen gemaakt. Je mag zelf ook werkstukken bedenken, ontwerpen en uitvoeren.

Mens en Maatschappij
Mens en Maatschappij gaat over geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Je gaat terug in de tijd naar de rendierjagers, Vikingen, Grieken, Romeinen en ontdekkingsreizigers. Ook de moderne geschiedenis komt aan bod met de Industriële revolutie, de twee wereldoorlogen en de “koude oorlog”.  Bij economie kijken we naar de rol van geld, de invloed van grote bedrijven als Coca Cola en Mc Donalds. Aardrijkskunde past hier goed bij, want waarom joegen de rendierjagers op rendieren en niet op zebra’s of pinguïns? En hoe wisten de ontdekkingsreizigers hoe ze naar Kaap de Goede Hoop moesten varen?

Aardrijkskunde
Bij aardrijkskunde denk je misschien aan topografie, maar aardrijkskunde gaat ook over landschappen, klimaat, het heelal, milieu, steden, en vooral over mensen. Waar wonen ze en waarom wonen ze daar? Met behulp van de atlas leer je kaarten lezen en probeer je zelf ook kaarten en klimaatgrafieken te maken.

Geschiedenis
Geschiedenis wordt gegeven in de eerste en tweede klassen van HAVO en VWO. Bij de overige klassen is geschiedenis ondergebracht bij Mens & Maatschappij. In de bovenbouw van TL is geschiedenis een keuzevak.
Bij geschiedenis is vooral aandacht voor het herkennen van gebeurtenissen in de juiste volgorde en het ontwikkelen van vaardigheden als het schrijven van werkstukken en het herkennen van tekstverbanden. Natuurlijk is er bij een vak als geschiedenis ook ruimte om leuke dingen te doen. Met de eerste klassen bezoeken we bijvoorbeeld kamp Westerbork, nadat we een project over de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan.

Economie
Bij Economie draait het allemaal om keuzes maken. Wat ga jij met je geld doen? En waar geeft de overheid haar geld aan uit? Je kunt je geld maar één keer uitgeven en je moet uitkijken, dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt. De begrippen schaarste en welvaart spelen hierbij een belangrijke rol. Ook wordt er veel met procenten gewerkt. Je vergelijkt inkomens en prijzen met elkaar. Je leert wat schulden zijn en dat geld lenen geld kost. Je leert, dat je geld kunt lenen als je zelf niet genoeg geld hebt, bijvoorbeeld als je een huis wilt kopen, maar dat je daarbij altijd voorzichtig moet zijn. Het vak economie wordt op onze school vanaf het tweede leerjaar aangeboden. In de derde klas van de theoretische leerweg is het vak verplicht en in de vierde klas is het een keuzevak.
Economie, leren met geld omgaan? Jong geleerd is oud gedaan!

Kunst en Cultuur
Dit leergebied omvat de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Je krijgt elk jaar enkele projecten waarbij je bij de drie verschillende vakken aan hetzelfde thema werkt. Verder leer je tijdens de afzonderlijke lessen over de specifieke eigenschappen van elk vak. Gedurende het schooljaar worden voor zowel de eerste als de tweede klassen culturele activiteiten georganiseerd. Zo breng je bijvoorbeeld een bezoek aan een theatervoorstelling, maak je kennis met dans, fotografie en circus, en kun je tijdens de 3DDD kiezen voor verschillende workshops.

Handvaardigheid
Bij het vak handvaardigheid maak je ruimtelijke werkstukken van o.a. klei, hout en karton. Bij handvaardigheid leer je hoe je met een 3D-werkstuk zonder woorden een verhaal kunt vertellen; je leert over beeldtaal. Bij handvaardigheid is je eigen creativiteit belangrijk; iedereen krijgt dezelfde opdracht, maar maakt iets heel verschillends.

Tekenen
Het reageren op elkaar gaat niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal, kleren en voorwerpen. Bij dit vak ga je tekeningen maken met tekens, gebaren en kleur. Jouw creativiteit kun je gebruiken om een “eigen” wereld te creëren.

Muziek
Bij het vak muziek ga je zoveel mogelijk muziek maken. Dit ga je doen met keyboards, drumstel en gitaar. Natuurlijk ga je ook zingen. Al spelend leer je dan ook de noten en hoe de muziek in elkaar zit. Luisteren en kijken naar muziek doen je ook. Een lekker vak om mee bezig te zijn!

Bewegen en Sport (LAH)
In de lessen Bewegen & Sport bij ons op school staat “plezier in het bewegen” voorop. In de lesuren waarin je zelf actief gaat sporten vinden wij het omgaan met winnen en verliezen, doorzettingsvermogen, het omgaan met kritiek en fairplay erg belangrijk.
Daarnaast ga je deelnemen aan een cursus “Assisteren in de Sport” waarin je allerlei vaardigheden leert die je later kunt gebruiken zoals met elkaar overleggen, verantwoordelijk zijn voor elkaar, op elkaar kunnen rekenen en het organiseren van eenvoudige sportieve activiteiten. In de praktijk ga je dit oefenen door te assisteren in de gymlessen aan basisschoolgroepen, die speciaal hiervoor op het Dollard College komen.
Door enkele opdrachten uit te voeren die je zelf mag kiezen uit een “sportcontract” ga je kennis maken met de sportverenigingen in en rondom Pekela. Ook laten we bekende sportaanbieders bij ons op school komen om “clinics" te verzorgen. De meeste lessen worden gegeven in onze eigen sportzaal. Daarnaast maken we gebruik van de sporthal en het zwembad in Sportcentrum Atlantis. Verder kun je één keer per week gebruik maken van het “inloopsportuur” waarbij je zelf kunt aangeven aan welke sportactiviteiten je graag zou willen meedoen.

Frans
Naast Engels en Duits is Frans de derde vreemde taal, die op de vestiging Pekela aangeboden wordt. De leerlingen van de theoretische leerweg en de havo/vwo-leerlingen maken kennis met deze prachtige taal. In de eerste twee leerjaren is deze taal verplicht, vanaf klas 3TL is Frans een keuzevak. De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen op verschillende manieren aan bod. Muziek, filmmateriaal en authentieke teksten spelen hierbij een belangrijke rol en leerlingen verwerven een basiswoordenschat waarmee ze op vakantie in Frankrijk zo goed mogelijk uit de voeten zullen kunnen. Le français c’est une langue très jolie!

Duits
Duits is de tweede vreemde taal op de locatie Pekela en wordt gegeven in klas 1 en 2 kader, klas 1 en 2 havo/vwo en in klas 1, 2 en 3 van de theoretische leerweg. In de vierde klas van de theoretische leerweg is Duits een keuzevak. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, kennis van de cultuur, lezen, luisteren en spreken (en schrijven). Met behulp van authentiek materiaal als films, boeken, tijdschriften, spellen, muziek en met behulp van de computer, wordt geprobeerd om de taal van onze oosterburen in het klaslokaal tot leven te brengen. Deutsch macht Spaß!

Latijn
In de tweede klas van het havo/vwo wordt het vak Latijn aangeboden. Dit om voor een goede doorstroom te zorgen naar de derde klas van het vwo aan het Hommesplein.
Leerlingen maken kennis met de taal en cultuur van het Oude Rome en de Romeinen. Ze leren dat veel woorden in onze taal en in een groot aantal moderne vreemde talen van het Latijn af te leiden zijn en ze zien bovendien, dat veel verhalen uit die tijd nu nog steeds actueel zijn. Latijn, klassiek maar toch modern!