handige info

Op deze pagina vind je wat handige informatie over lestijden en vakanties,
maar ook hoe het bij ons werkt met kluisjes, de boeken en mediatheek.

Je lestijden
Jouw lesdag begint om 08.30 en kan tot 16.00 uur duren.

Onderwijstijd
In de eerste twee leerjaren, krijg je van ons 1000 uren les per jaar. Dat klinkt erg veel. Maar naast de ‘gewone’ lessen, zijn er natuurlijk ook schoolkampen, werkweken, stages, sportdagen en excursies. Dit valt ook allemaal onder de 1000 uren. We proberen de lessen altijd door te laten gaan, ook als een docent ziek is. We zoeken daarom zoveel mogelijk voor vervanging.

Vakantieregeling Dollard College 2016-2017
De vakantieregeling 2016-2017 is te vinden op de portal.

Mediatheek
Op school kun je gebruik maken van een mediatheek. Je kunt kosteloos boeken lenenvan de mediatheek. De mediatheek richt zich voor het eerste, tweede en derde leerjaarop goede jeugdboeken en informatieve boeken. Voor het vierde leerjaar is er literatuur,dat wil zeggen boeken die je voor je lijst kunt lezen. De mediatheek leent ook Engelse,Duitse en Franse lectuur uit. De boeken kunnen geleend worden voor een periode vandrie weken. Kosteloze verlenging is mogelijk, tenzij een boek door een andere leerlingis gereserveerd. Wanneer je een boek te laat inlevert, moet je een boete betalen.

ICT
ICT is op onze school verweven in alle vakken. Het vormt geen apart onderdeel binnen het vakkenpakket, maar in elk vak wordt er gebruik gemaakt van de computer. Je werkt met tekstverwerkingsprogramma’s als word en je leert hoe je een presentatie maakt met het programma powerpoint. Ook besteden we veel aandacht voor het veilig en efficiënt surfen op het internet.

Elke leerling heeft toegang tot de online leeromgeving itslearning en de portal van het Dollard College. Voor veel vakken vormt ICT een vast onderdeel van het lesprogramma en digitale opdrachten zullen in de toekomst steeds vaker ‘papieren opdrachten’ gaan vervangen. ICT, het leren van de toekomst!

Jouw kluisje
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar wij adviseren om het wel te doen. De jaarlijkse huur bedraagt € 10,-- en daarnaast wordt eenmalige borg gevraagd van € 5,--.


Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt,moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang vanhet schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.

Portal:
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle informatie en informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster(wijzigingen) en cijferoverzichten hierop vinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk bijvoorbeeld aan berichten over ouderavonden, examinering, foto’s van schoolreizen, maar ook wie de schoolarts is en hoe je die kunt bereiken.