Wat ga je doen

Opleiding

Heb je al een schooladvies van je basisschool? Op de vestiging Hommesplein-Stikkerlaan kun je in gebouw Hommesplein terecht voor het

  • vwo
  • havo
  • vmbo (bb, kb leerjaar 1 & 2) in het A-gebouw

Vwo
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt jou voor op het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt zes jaar, inclusief de eerste twee leerjaren. Als je in het derde jaar bij ons op school komt, kom je in de derde klas van het atheneum of gymnasium. We breiden de leerstof van de vakken van het tweede leerjaar in het derde leerjaar uit. Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium? Het belangrijkste verschil is dat je als gymnasiumleerling ook les krijgt in Latijn en Grieks. In de loop van het derde schooljaar kies je een profiel. De decaan en je mentor helpen jou hierbij. Welk profiel je kiest, hangt af van jouw belangstelling en de opleiding die je hierna wilt volgen.
Je kunt uit de volgende profielen kiezen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Vwo tweetalig onderwijs (tto)
Als je tto wil gaan volgen heb je gevoel voor taal en ben je geïnteresseerd in internationale culturen. Daarnaast ben je super gemotiveerd en wil je graag met anderen samenwerken. Docenten spreken in het Engels tegen jou, jijzelf moet Engels spreken en je lesmateriaal is ook in het Engels. Klik hier voor meer informatie.

Havo
Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is, inclusief de eerste twee leerjaren, een vijfjarige opleiding. Met een havodiploma kun je de studie voortzetten in het hoger beroepsonderwijs. In het derde leerjaar volgt iedereen dezelfde vakken, wel is de lesstof uitgebreider dan in het tweede jaar. In de loop van het derde schooljaar kies je een profiel. De decaan en je mentor helpen jou hierbij. Welk profiel je kiest, hangt af van jouw belangstelling en de opleiding die je hierna wilt volgen.

Je kunt uit de volgende profielen kiezen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Havisten Competent
Ga je havo volgen, dan krijg je bij ons in de leerjaren 3, 4 en 5 te maken met het traject HACO. Dat betekent ‘havisten competent’. Wij vinden het belangrijk dat jij je goed kunt voorbereiden op het hbo. We besteden daarom in dit traject veel aandacht aan competenties die belangrijk zijn in de laatste jaren van het havo en in het hbo.