handige info

Lestijden
Het eerste lesuur begint om 08.20 uur. Het laatste lesuur eindigt om 16.50 uur. Wanneer je pauze hebt, hangt af van in welk leerjaar je zit. Op deze manier is er in de kantine altijd genoeg ruimte.

Mediatheek
Op school kun je gratis boeken lenen voor een periode van drie weken. Je kunt in de mediatheek bronnen bekijken met behulp van cd’s, internet en video. Je kunt hier ook kopiëren en er zijn werkplekken waar je rustig kunt werken aan werkstukken en opdrachten.

Vakantieregeling Dollard College 2016-2017
De vakantieregeling 2016-2017 is te vinden op de portal.

Kluisjes
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar geadviseerd wordt om wel een kluisje te huren.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en de werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Ook komen licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s voor. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.

Portal
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle informatie en informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster(wijzigingen) en cijferoverzichten hierop vinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk aan bijvoorbeeld berichten over ouderavonden, presentie-overzichten, examinering, foto’s van schoolreizen, maar ook wie de schoolverpleegkundige is en hoe je die kunt bereiken.