wie helpen je

We vinden het belangrijk dat je je op school veilig voelt en je goed kunt ontwikkelen. We helpen je als je problemen hebt, bijvoorbeeld met het leren. Maar ook begeleiden we jou in de zoektocht naar een geschikte werkplek of eventuele vervolgopleiding. Je kiest uiteindelijk zelf, maar helpen je hierbij. Wij kunnen jou op verschillende manieren helpen.

Mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor jou, je ouders en de andere docenten het eerste aanspreekpunt. Hij let er op dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, kun je vaak het beste presteren. Samen met je mentor maak je je eigen 'ontwikkelingsperspectief'. Wat dat precies is kun je op de pagina ''dit zijn wij'' lezen.

E-Portfolio
Alle certificaten en rapporten die je haalt, verzamel je in je E-portfolio.  De mentor begeleidt met het invullen van je E-portfolio.  Ook je ouders kunnen met jouw code de vorderingen in je E-portfolio volgen. Je E-portfolio kun je gebruiken als je de school verlaat, om een vervolgstudie op het mbo te volgen, of om een baan te zoeken.

Passend onderwijs 
Inmiddels is passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Lees hier meer informatie.

Remediaal onderwijs
Het Dollard College beschikt over remediaal onderwijs. Hier kun je gebruik van maken als je moeite blijft houden met bepaalde onderdelen van het leren.
 
Ondersteuningsteam
Vestiging Bovenburen heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is ook om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), preventieteam en andere instanties.

Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer je persoonlijke problemen hebt die niet direct met leren te maken hebben, kun je die met jouw mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen. Je kunt dan aankloppen bij de schoolmaatschappelijk werker of de leerlingbegeleider. Zij helpen je en als het nodig is, kunnen zij jou doorverwijzen naar een andere instantie.

Vertrouwenspersoon
Als je in een situatie terecht komt of problemen krijgt, waar je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan, dan is er een vertrouwenspersoon. Aan de vertrouwenspersoon kun je dingen vertellen, die je liever niet aan een docent of schoolleiding vertelt. De vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt je om een oplossing te vinden.

Veiligheid
Alles op het gebied van veiligheid en begeleiding hebben we vastgelegd in een veiligheidsplan en een zorgplan. Deze documenten kun je opvragen bij de vestiging.