welke vakken

Je krijgt bij ons verschillende vakken. Dit zijn theorievakken en praktijkvakken:

Theorievakken:

• Rekenen / wiskunde
• Nederlands
• Engels
• Maatschappelijke oriëntatie en burgerschap
• Sociale vaardigheidstraining
• Verkeer
• Praktische sector oriëntatie

Bij de meeste theorievakken maak je gebruik van de methode Strux. In de bovenbouw maken we ook gebruik van methodes uit het (v)mbo en uit het bedrijfsleven.

Praktijkvakken:

• Algemene technieken
• Bouwkunde
• Huishoudkunde
• Brood en banket
• Textiele werkvormen
• Creatieve handvaardigheid
• Metaal bewerken
• Groen
• Sport
• Informatica
• Verzorging