wat ga je doen

Opbouw van de opleiding

Oriënterende fase
In de eerste fase ga je ontdekken wat jij leuk vindt en goed kan. Daarom krijg je alle vakken: algemeen vormende vakken en praktijkvakken. In deze fase wordt een goede theoretische basis gelegd.


Specialisatie fase
Vanaf het derde leerjaar ga je je specialiseren. Je kiest voor één van de sectoren: Techniek, Groen, Handel & Economie of Zorg & Welzijn. In deze fase krijg je steeds meer praktijklessen. Daarnaast ga je op school aan het werk om ervaring op te doen met de werksituaties. Je ontwikkelt belangrijke competenties als werkhouding en taakgerichtheid.

Stage
Tot slot volg je een externe stage bij een bedrijf. Het praktijkonderwijs heeft goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor voor iedere leerling een passende stageplek wordt gevonden.  Op een aantal stageplaatsen werken we met het model van Boris, dit stageprogramma wordt ook op het mbo gebruikt. Je loopt dan stage bij een erkend leerbedrijf. Als het werk op je stage goed is gedaan ontvang je van Boris een praktijkverklaring. Het doel van deze samenwerking is je toe te leiden naar werk.

Handige theorie
Wij zijn een praktijkschool, maar je volgt naast de praktijkvakken ook een paar theoretische vakken. Bij de theoretische vakken krijg je les in onderdelen die voor jou belangrijk zijn. Je leert bijvoorbeeld bij rekenen om met geld om te gaan, zodat je je bij een kassa kunt redden. Maar je leert ook gebruiksaanwijzigingen en kranteberichten lezen. Handig voor later!

De beste route
Samen met jou kijken we naar wat je graag wilt en wat je kunt. Samen stippelen we de route uit om dit te bereiken. Daarbij kijken we naar wat jij wil, wat je daarvoor moet leren en waar je aan het werk zou kunnen. Dit noemen we een individueel transitieplan. Dit plan maken we in nauw overleg met jou en je ouders, want jouw mening vinden we hierbij heel belangrijk. De docent coacht jou bij de uitvoer van het plan. We houden alles bij, zodat we snel kunnen bijsturen als dat nodig is.  Alle certificaten en rapporten die je allemaal haalt, verzamel je in een portfolio. Deze mag je houden en kun je mooi gebruiken als je werk zoekt.

Wil je verder?
Ben je klaar met praktijkonderwijs dan kun jij aan het werk. Wil en kun je meer, dan kun je ook voor een entree/ mbo-opleiding kiezen. Om er voor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk gaat, werken we veel samen met Campus Winschoten.
Als je dit gaat doen, leggen we helemaal uit hoe alles werkt.

Leerwegondersteuning
Op de vestiging Bovenburen is er ook een lwoo-groep. Daar ga je heen als nog niet zeker is of je in de toekomst naar het praktijkonderwijs gaat. Het leerwegondersteunend onderwijs in de onderbouw (eerste twee jaren) is bedoeld voor als je extra hulp nodig hebt bij het leren. Je werkt in kleine groepjes, je krijgt veel individuele begeleiding en je kunt in je eigen tempo werken. Daarnaast ga je bezig met praktijkvakken. Na één jaar kun je alsnog naar het vmbo gaan.