welke vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw kijken de leraren altijd goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde en economie krijg je pas in de tweede.Hier zie je de vakken en leergebieden (combinaties van vakken) die je kunt krijgen.

Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuur en Gezondheid
    Biologie
    Verzorging
Natuur en Techniek
    Natuur- en scheikunde
    Techniek
Mens en Maatschappij
    Aardrijkskunde
    Geschiedenis
    Economie
Kunst en Cultuur
    Handvaardigheid
    Tekenen
    Muziek
Bewegen en Sport
Frans
Duits
Latijn
Informatiekunde