handige info

Op deze pagina vind je wat handige informatie over lestijden en vakanties, maar ook over hoe het bij ons werkt met kluisjes, ons jaarboek, schoolboeken en de mediatheek.

Je lestijden
Leerjaar 1 en 2

lesuur 1: 08.30 - 09.15 uur
lesuur 2: 09.15 - 10.00 uur
lesuur 3: 10.00 - 10.45 uur
pauze:     10.45 - 11.05 uur
lesuur 4: 11.05 - 11.50 uur
lesuur 5: 11.50 - 12.35 uur
pauze:     12.35 - 13.05 uur
lesuur 6: 13.05 - 13.50 uur
lesuur 7: 13.50 - 14.35 uur
lesuur 8: 14.35 - 15.10 uur
 
Vakantieregeling Dollard College 2016-2017
De vakantieregeling 2016-2017 is te vinden op de portal.

Onderwijstijd
In de eerste twee leerjaren, krijg je van ons 1000 uren les per jaar. Dat klinkt erg veel, maar naast de ‘gewone’ lessen, zijn er natuurlijk ook schoolkampen, werkweken, stages, sportdagen en excursies. Dit valt ook allemaal onder de 1000 uren. We proberen de lessen altijd door te laten gaan, ook als een docent ziek is. We zoeken daarom zoveel mogelijk voor vervanging.

Jouw kluisje
Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren voor het bewaren van persoonlijke eigendommen. Dit is niet verplicht, maar wij adviseren om het wel te doen. De jaarlijkse huur bedraagt € 10,-- en daarnaast wordt eenmalige borg gevraagd van € 5,--.

Open Leercentrum
In het open leercentrum staan extra computers om informatie te zoeken. Je kunt hier rustig werken aan bijvoorbeeld werkstukken en presentaties.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.
Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.


Portal
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de portal (http://portal.dollardcollege.nl). De portal is een digitale omgeving die toegang biedt tot alle digitale informatie en informatiesystemen. Zo kunnen leerlingen hun rooster(wijzigingen) en cijferoverzichten hierop vinden. Maar er is veel meer te zien op de portal. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van schoolreizen, maar ook wie de schoolverpleegkundige is en hoe je die kunt bereiken.