Informatie over aanmelden open dag

Informatie aanmelden open dag

Met een aanmeldingsformulier op www.dollardcollege.nl kunnen potentiele leerlingen/ouders zich voor de open dag aanmelden. Leerlingen die dit al voor de open dag hebben gedaan, krijgen via de mail een code toegestuurd. We vragen de leerling om deze code tijdens de open dag in te leveren om te kijken of degene ook daadwerkelijk is geweest. Daarnaast kunnen bezoekers zich ook tijdens de open dag aanmelden.

Op het registratieformulier vragen we NAW-gegevens, geboortedatum, vooropleiding, huidige school, leerjaar, interesse in opleiding, vestiging en het emailadres.

Waar gebruiken we deze informatie voor?

• Met de aanmelding kunnen we zien hoeveel deelnemers de open dag bezoeken
• Waar de potentiele leerling vandaan komt (postcode).
• Het emailadres gebruiken we om de code toe te sturen. Door het inleveren van deze code op het open huis kunnen we zien of de leerling ook daadwerkelijk de open dag heeft bezocht.
• Aan de geboortedatum kunnen we de potentiele leerling herkennen, om te voorkomen dat de leerling zich twee keer inschrijft.
• We zijn geïnteresseerd in waar de leerling vandaan komt en van welke basisschool
• Ook willen we graag weten in welke groep de leerling zit, in groep 7 of groep 8. Hier kunnen we in de toekomst onze communicatie op afstemmen.
• Tevens willen we graag weten in welke opleiding de leerling/ouder geïnteresseerd is.
• De leerling/ouder kan op eigen initiatief aangeven meer informatie over het Dollard College te willen ontvangen, zoals de nieuwsbrief en de digitale uitnodiging voor het spel Kraak de Kluis.


Wat doen we met deze gegevens?

• De gegevens worden alleen door het Dollard College gebruikt en niet aan derden verstrekt.
• De gegevens worden hooguit een jaar bewaard.