Nieuwsberichten

KWALITEIT SCHEEMDA VOLDOENDE

De onderwijsinspectie heeeft opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op de vesting Scheemda van het Dollard College. Het resultaat is positief: de inspectie heeft de afdeling vmbo-t weer als voldoende beoordeeld.

Dit betekent dus dat zowel het onderwijsproces als de opbrengsten weer op orde zijn. De inspectie meldt onder andere in haar rapport: “De lessen verlopen in een ordelijke sfeer waarbij sprake is van een plezierige relatie tussen de leraar en de leerlingen. Leraren leggen voldoende duidelijk uit en de leerlingen zijn in voldoende mate actief betrokken bij de les. De zorg voor en de begeleiding van leerlingen is voldoende.” De kwalificatie voldoende geldt ook voor het taalbeleid, de handelingsplannen en de genormeerde toetsen.

Wij zijn verheugd over deze positieve beoordeling. Directie en medewerkers zijn in staat geweest om  binnen een jaar de verbeteringen door te voeren. Deze stijgende lijn willen we zeker voortzetten. Immers, de leerling staat bij ons centraal. Daarom blijven we ons continue verbeteren, zodat we onze leerlingen het beste onderwijs en de beste begeleiding kunnen bieden.