Internationalisering Bellingwedde

Vestiging Bellingwedde werkt samen met Ludgerusschule uit de Duitse gemeente Rhede/Ems. Geografisch gezien zijn beide gemeenten buren van elkaar met daartussen de Nederlands-Duitse grens.

Dit schooljaar is er een nieuw projectplan  “Think European Live European:TELE” opgesteld. Het project is uitgebreid en het accent is gedeeltelijk verlegd.  De spreektaal voor de uitwisseling is Engels.

Sportieve samenwerking
We organiseren jaarlijks gezamenlijk sporttoernooien. De wedstrijden worden in beide sporthallen in Duits- Nederlandse teams gespeeld, waardoor de onderlinge contacten worden gelegd. Wellicht behoort het bezoeken van een voetbalinterland wedstrijd Nederland- Duitsland weer tot één van de hoogtepunten.

Culturele samenwerking
De tragedie van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen spelen eveneens een belangrijke rol in onze samenwerking. Er werd meerdere malen een gezamenlijk bezoek afgelegd aan het “Herinneringscentrum Westerbork”. Ook in dit nieuwe projectplan staat culturele samenwerking in de derde klas op het programma.

Beroepskansen aan de andere zijde van de grens
In het nieuwe projectplan krijgen leerlingen uit de derde klas van de mavo de mogelijkheid om gedurende een half schooljaar gastlessen techniek te volgen aan de Berufsbildende Schulen Papenburg ( BBS)BBS. Deze leerlingen nemen samen met de leerlingen van de Ludgerusschule wekelijks deel aan deze technieklessen op de woensdagmiddag. Leerlingen leren de beginselen van: o.a. bouwen, metaal- en elektrotechniek. Zij maken daarbij gebruik van ICT en moderne machines. Verder bezoeken de leerlingen van klas 3 en 4 in november gezamenlijk een beroepenmarkt aan de BBS in Papenburg.   

Hoe is de samenwerking met Duitsland tot stand gekomen?
In het kader van Europese éénwording is 36 jaar geleden het partnerschap tussen de  Duitse gemeente Rhede/Ems en Bellingwedde ontstaan. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er veel contacten in de grensstreek. Men had altijd wel een familielid aan de andere kant van de grens wonen, of men werkte er. Na de Tweede Wereldoorlog lag er eerst een enorme blokkade om aan de andere kant van de grens opnieuw contacten te leggen.

Vanaf 1979 ontstond er op gemeentelijk vlak een samenwerking. In 1988 is de samenwerking tussen de toenmalige Marten Luther King MAVO, de voorloper van onze huidige school en de Ludgerusschule gestart. Dat die samenwerking behoorlijk vooruitstrevend was, blijkt uit de eerste stappen die toen gezet werden. De uitwisseling vond indertijd reeds op docentenniveau plaats, waarbij collega’s van beide scholen lessen verzorgden aan de partnerschool.  De Nederlandse collega gaf Nederlandse les aan leerlingen van de Ludgerusschule en de Duitse collega gaf les aan de MAVO-4 leerlingen, die Duits in hun pakket hadden. Er zijn door de jaren heen ruim tien leerkrachten betrokken geweest bij deze uitwisseling. De huidige wekelijkse uitwisseling is uitgebreid met gezamenlijke gymlessen en gezamenlijke lessen Du-Ne spreekvaardigheid.  

Een tweede partnerschool
De Poolse legers hebben destijds Oost-Groningen bevrijd. Vanuit die achtergrond heeft de Gemeente Bellingwedde  een partnerschap aangeknoopt met de Poolse gemeente Nowogrod Bobrszanski. De uitwisseling met het Gimnazjum Henryka Brodatega uit de Poolse gemeente Nowogrod Bobrszanski is gezamenlijk met de Ludgerusschule in 2007 gestart en zal in 2016 voor de vierde keer plaatsvinden. De Poolse groep leerlingen komt  in mei 2016 naar Bellingwolde en Rhede en in september gaat een groep leerlingen van  Ludgerusschule en het Dollard College naar Polen.

Er ontstaan door onze samenwerking veel mogelijkheden die het samenwerken leuk en leerzaam maken. Op onderwijskundig gebied hebben wij projecten uitgevoerd die uitsluitend tot stand kwamen door creativiteit, inzet, betrokkenheid en collegialiteit van de begeleidende docenten en schoolleiders.