organisatie

Missie:
Onze missie is om jongeren in ons verzorgingsgebied te begeleiden naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren
van hun ambities in de maatschappij.


Het Dollard College wil het beste uit iedere leerling halen. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs hoog moet zijn. We doen dit onder andere door lesstof betekenisvol aan te bieden. Wat bedoelen we hiermee? Dat jij weet wat je aan de kennis en vaardigheden hebt en dat je verbanden kunt zien. Daarnaast willen we dat onze leerlingen veel (leer)ervaringen opdoen en zich breed ontwikkelen. Wij zorgen voor een veilige, moderne leeromgeving waarin de leerling wordt uitgedaagd.

In ons strategisch beleidsplan staat onze koers voor de komende jaren omschreven. In het jaarverslag vertellen we hoe we onze doelstellingen hebben behaald. De boordeling van de onderwijsinspectie en het geslaagdenoverzicht laten een deel van de resultaten zien.

Strategie
Het Dollard College maakt samen met Terra en rsg de Borgen deel uit van Onderwijsgroep Noord. Dat is niet voor niets. Binnen de groep delen we de belangrijke waarden: kwaliteit, betrokkenheid en ontwikkelingsgerichtheid. Ook staan we in grote lijnen voor dezelfde uitdagingen. Daarom beginnen we dit beleidsplan met het benoemen van die centrale waarden en een verkenning van de ontwikkelingen die op ons afkomen.

Jaarverslag
In het jaarverslag van het Dollard College leggen we hoe de ontwikkelingen in de omgeving zijn vertaald in de beleidsdoelstellingen van de school. Daarnaast laten we zien in hoeverre wij onze doelstellingen hebben behaald en leggen wij verantwoording af.  Het jaarverslag is te downloaden.

MT-Directie

 • Vestiging Bellingwedde
  Directeur: mevrouw E.J. Staalstra
 • Vestiging Bovenburen-De Flint
  Directeur: de heer F. Meijer
 • Vestiging Campus Winschoten
  Directeur: mevrouw I. Lagro
 • Vestiging Hommesplein-Stikkerlaan
  Rector: de heer L. Veenstra
 • Vestiging Pekela
  Directeur: de heer H. Barla
 • Vestiging Woldendorp
  Directeur: mevrouw D.E.J. Staalstra

Raad van Toezicht
Het Dollard College heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

College van Bestuur
Het dagelijks bestuur van het Dollard College is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoerend en strategisch beleid en bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw A.A. Berendsen, voorzitter
 • de heer A.G. Wennink 

Meer informatie kun je hier downloaden.