opleidingen

De onderbouw duurt twee leerjaren. In deze periode zoeken wij met jou en je ouders/verzorgers naar de onderwijsvorm die het best bij jou past. In de leerjaren daarna (de bovenbouw) staat het opleiden voor de examens en de studiebegeleiding centraal. In deze periode ga je je ook oriënteren op opleidingen die je hierna wilt volgen.

Ben je benieuwd waar je naar toe kunt na je basisschool en naar welke opleidingen je uiteindelijk kunt doorstromen, bekijk dan dit overzicht. Hieronder vertellen we in het kort iets over iedere opleiding. 

Vwo
Het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bestaat uit twee opleidingen. Dit zijn het atheneum en gymnasium. Beide opleidingen duren zes jaar en bereidt jou voor op een opleiding aan de universiteit of het hbo.

Vwo tweetalig onderwijs (tto) (met ingang van augustus 2015)
Je volgt tot en met klas drie tweetalig onderwijs. Tijdens de lessen wordt Engels gesproken.  Aan het eind van klas 3 wordt de Engelse vaardigheid getoetst en kun je het Cambridge Certificatie of Englisch ontvangen. Na het derde jaar volg je het gewone Nederlandse onderwijs.

Havo
Het havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kun je naar het hbo. Doorstromen naar klas 5 van het atheneum is ook mogelijk.

Zesjarige havo
Als je de zesjarige havo volgt krijg je twee diploma's; een mavo- en een havo-diploma. Tijdens de mavo volg je al vakken op havo-niveau. Na het behalen van je mavo-diploma ga je naar klas 4 van de havo. Klik hier voor meer informatie.

Mavo
De mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt vier jaar. De opleiding is bestemd voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren. Deze opleiding bereidt je voor op een studie op de hoogste niveaus (3 en 4) van het mbo. Je kunt met de mavo ook naar de 4e klas van de havo. Klik hier voor meer informatie.

Vmbo
Vmbo staat voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Zoals de naam al zegt, bereidt het voor op middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Het vmbo is verdeeld in leerwegen. Een leerweg is een doorlopend programma van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs.

De basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Als je vooral praktisch bent ingesteld, is de basisberoepsgerichte leerweg bedoeld voor jou. De opleiding bereidt voor op uitvoerende beroepen. Er wordt op een andere manier geleerd en gewerkt waarbij er een directe en goede aansluiting is op niveau 1 en 2 van het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
Als je het liefst leert door praktisch bezig te zijn, dan past de kaderberoepsgerichte leerweg goed bij jou. Deze leerweg bereidt je ook voor op aansluitende opleidingen op de hoogste niveaus (3 en 4) van het mbo.

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het bereidt jou voor op het vinden van een baan. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs. Hiermee bedoelen we dat je na de opleiding direct aan het werk kunt. Je hebt dus geen vervolgopleiding nodig. Als je bij ons klaar bent, heb je een getuigschrift praktijkonderwijs in handen. Daarnaast kun je voor bepaalde onderdelen certificaten halen.

ISK
ISK staat voor de internationale schakelklas. Kom je uit een ander land en beheers je de taal nog niet genoeg, dan is deze schakelklas geschikt voor jou. Het is een tussenstap om je niveau van de Nederlandse taal te verhogen.