downloads

Infogids Dollard College 2016 - 2017

Met deze brochure laten we jou het Dollard College zien. We hopen dat je zo een goed beeld krijgt van onze scholen!

Strategisch beleidsplan 2015-2019

In het strategisch beleidsplan lees je welke koers wij als Dollard College varen. Ook geven we aan hoe we reageren op bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Waar investeren we in en wat willen we ermee bereiken?

Identiteitsbewijs

Wij willen jongeren en volwassen helpen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Dit hebben we beschreven in ons Identiteitsbewijs.

Jaarverslag Dollard College 2015

Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 2015 van het Dollard College aan.

Onderwijsondersteuningsprofiel De Flint

In dit onderwijsondersteuningsprofiel staat welk ondersteuningsaanbod vestiging Bovenburen-De Flint de leerlingen kan aanbieden.

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen. In te vullen door de huidige school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Stagebrochure praktijkonderwijs

In deze brochure staat meer informatie over de stage in het praktijkonderwijs. De brochure is met name gericht op bedrijven en organisaties.

mavo-vmbo brochure

In deze brochure leggen we alles uit over mavo en vmbo. Je kunt lezen welke leerwegen en sectoren we aanbieden en hoe wij jou tijdens de studie begeleiden.

Schoolplan planperiode 2011- 2015

Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2011 tot en met 2015 op het Dollard College hebben gemaakt.

Flyer zesjarige havo

Ga je naar de mavo maar is havo je doel? In deze flyer vind je meer informatie.

Instroomeisen leerjaar 3 en hoger

In dit overzicht staan de toelatingsvoorwaarden voor leerlingen die willen instromen in havo 4 dan wel in vwo 5, alsmede de regeling voor instroming voor leerlingen van buitenaf.